Beleid

De Stichting Heuvelpark tracht haar doelstellingen te verwezenlijken o.a. door:

  • het beoordelen, be├»nvloeden en begeleiden van het beleid, plannen en maatregelen van diverse overheden, instanties en bedrijven voor zover dit verband houdt met de doelstellingen van de Stichting
  • het verzamelen en openbaar verstrekken van informatie
  • het voeren van civiel- en bestuursrechtelijke procedures
  • het verwerven van fondsen in het kader van de doelstellingen van de Stichting

Doelstellingen