Historie

In 1929 verhuist de VARA omroep naar een villa aan de Heuvellaan 33 in Hilversum, aan de overkant van het terrein aan de Heuvellaan 50. Sinds 1975 studeert het VARA bestuur op mogelijke ontwerpen voor een nieuw alternatief huisvestingsplan voor de snel groeiende VARA omroep die in inmiddels haar personeel in 24 verschillende gebouwen in Hilversum heeft ondergebracht.

De VARA kiest voor bebouwing aan de overkant op het terrein van de Heuvellaan 50 waardoor de 5 fraaie 19e eeuwse villa’s gesitueerd langs de Heuvellaan het veld moeten ruimen.

In 1987 verleent de gemeente Hilversum uiteindelijk toestemming om het bestemmingsplan voor de Heuvellaan 50 te wijzigen van “wonen” naar “werken”.  Op 1 november 1990 wordt het nieuwe kantoorgebouw van de VARA op het terrein van de Heuvellaan 50 opgeleverd.

Het kantoorgebouw van de VARA wordt omringd door een parkachtig landschap met natuurlijke hoogteverschillen en een grote vijverpartij. Volgens het Velbeleid van de gemeente Hilversum zijn “juist de bomen op particulier terrein in het Noordwestelijke Villagebied bepalend voor ecologie en/of het groene karakter van de wijk”. De vijver in het park aan de Heuvellaan 50 kwalificeert de gemeente Hilversum in haar Visie Document Noordwestelijk Villagebied als “een vijverpartij met bijzondere tuin-architectonische waarde”.

De VARA verhuist in 1995 naar het Mediapark en het pand is sindsdien verhuurd aan verschillende bedrijven met in de laatste 10 jaren een toenemende leegstand in het pand aan de Heuvellaan 50 als gevolg van afnemende vraag naar kantoorruimte.

Voormalig eigenaar Syntrus Achmea verkoopt op 21 december 2018 het kadastrale perceel 1334 ter grootte van ca. 11.500 m2 aan de Heuvellaan 50 voor een koopsom van EUR 3,5 miljoen aan Villa Heuvel B.V. in Enschede, een samenwerkingsverband tussen de Haagse projectontwikkelaar Local en het Twentse bouwbedrijf Trebbe.