Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Heuvelpark zien toe op het terrein van de Heuvellaan 50:

  • duurzaam beschermen van de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden van het parklandschap
  • geen verdere kap van grote of waardevolle bomen en behoud van de tuin-architectonische vijver
  • behartigen van een goed woon- en leefklimaat van direct omwonenden
  • tegengaan van ontwikkelingen die voor mens en dier overlast kunnen veroorzaken