1e gesprek Local

1e gesprek met Local na eerste
informatiebijeenkomst in februari 2019; afspraak
gemaakt voor vervolggesprek om zienswijze
omwonenden te bespreken