2e Eindadvies gemeente

Gemeente geeft 2e positief ambtelijk eindadvies af –
omwonenden worden hierover niet geïnformeerd
door gemeente en/of local