2e Info bijeenkomst

2e infobijeenkomst voor omwonenden
planschets vrijwel ongewijzigd t.o.v. versie april
2019