Wethouder

Wethouder Kastje schrijft dat gemeente de situatie
gaat beoordelen en bevindingen zal terugkoppelen