Omwonenden

Reactie omwonenden aan gemeente dat gemeente
ten onrechte uitgaat van participatie van
omwonenden bij totstandkoming van integrale
ambtelijke eindadvies