Email gemeente

inzake het belang van het Ecorys rapport