Gemeente

Gemeente informeert omwonenden
dat er op korte termijn een integraal
ambtelijk eindadvies wordt afgegeven