Gemeente

Gemeente schrijft dat “Local in gesprek is
gegaan met omwonenden” en dat dit de
gemeente “de mogelijkheid biedt om de
reacties van omwonenden mee te wegen in
het ambtelijke advies”