Verslag info bijeenkomst

Suggestief gespreksverslag Local van info bijeenkomst
van Local (“positieve reacties van omwonenden”)