1e verzoek aan gemeente

1e verzoek om tweede eindadvies te ontvangen + toelichting waarom
gemeente zo fundamenteel wenst af te
wijken van vigerende Bestemmingsplan
en van Beschermd Stadsgezicht