2e verzoek aan gemeente

Brief van omwonenden aan College ter
herinnering van cruciaal uitstaande vragen van
omwonenden (waaronder het toesturen van
het 2e positieve ambtelijke eindadvies)