3e verzoek aan gemeente

Brief omwonenden aan gemeente met
verzoek om informatie (incl. 2e eindadvies) daadwerkelijk
beschikbaar te stellen