Omwonenden

Reactie omwonenden op brief van gemeente 26
september met verzoek om inhoudelijke reactie