Raads informatie brief

inzake ontwikkeling Godelindeweg 15