Rectificatie

Ingezonden stuk – rectificatie op brief van College door
omwonenden