Verslag

Local stuurt verslag van info bijeenkomst van 27
mei, incl. 2e planschets aan omwonenden