Wethouder

1e Gesprek omwonenden met wethouder Voorink
die aangeeft ”nog geen standpunt te hebben
ingenomen over de richting van het perceel”